Splaiul Unirii 162, Timpuri Noi, Sector 3, Bucuresti