Calea 13 Septembrie 90 (Hotel Marriott), 13 Septembrie, Sector 5, Bucuresti

12.30-00.00