Selari 13-15, Lipscani, Sector 3, Bucuresti

12.00-00.00